MENU

Újdonság Szépalmán

Mint azt már többször jeleztem, alaptevékenységünk a kert- és parképítés. Ebből ágazott ki a lovas pályák építése, melyet itthon még kevesen gyakorolnak… Ritkán adódik olyan, hogy egyszerre, egy megbízáson belül végezhessük a kertépítési és a „ló-szolgálat”-i tevékenységet. Szerencsére ebben volt most részünk a Hotel Szépalmánál.

A történet előzménye, hogy mintegy két évvel ezelőtt már jártam ott lovaspálya építés ügyében, de akkor mégsem indították el a fejlesztéseket. Alapos előkészület után egy új épületekből álló, teljesen önálló egységet, egy úgynevezett „gyerekbirodalmat” alakítottak ki, melynek a szállás és kiszolgáló szárny mellett nemcsak az új (nem túl nagyméretű) lovaspálya, de egy új körkarám oktatóhely is része lett.

Néhány szó a birtokról: Valamikor Eszterházy uradalomként működött, a kollektivizálás időszakában Bábolnához tartozott, a „rendszerváltás” idejére igen-igen lepusztult állapotba került, mígnem 1994-ben megvásárolta és nagy hozzáértéssel, gondoskodással felújíttatta, és üzemelteti mai tulajdonosa. (www.szepalma.hu)

A pályákról: korábban egy aszfaltozott felületre terítettek homokot, ezt használták pályaként. Az építkezéssel teljes átalakításra került sor, bár magát a stabil, kellően oldalra lejtő aszfaltfelületet teherhordó rétegként megtartottuk.

A körkarám teljesen új elem, ott mi „alapoztuk” a rétegeket… A lovas négyszög és a körkarám is drén (szivárgó) rendszerrel készült, megfelelő teherhordó ágyazati anyagok (osztályozott zúzalék) hordozzák a taposóréteget.

Ami az újdonságot jelenti, az egy újabb gyártó által kifejlesztett elválasztó rácsszerkezet. Formája, megjelenése nagyban hasonlít az eddig ismertekre, de azért akadnak különbségek. Ennek vastagsága kisebb, alig 3,2cm, az előzőből adódóan könnyebb, mint társai, sokkal rugalmasabb, a víztartó tálcák és az alsó „lábak” formája is eltér a többiekétől. Ezek az elemek gyárilag kialakított nútokkal teljesen zártan kapcsolódnak. 

A gyártó kifejezetten hangsúlyozza, hogy terméke PCB (Poliklórozott bifenilek) mentes… ((A PCB-k olyan kémiai vegyületek, amelyekben a klóratomok részben vagy teljesen átveszik a hidrogénatomok helyét a bifenil molekulán, amely egyszeres kötéssel összekapcsolt két benzolmolekulából áll. A lakosok szervezetébe PCB-k elsősorban szennyezett levegővel, szennyezett élelmiszerrel valamint bőrön át régi elektronikai cikkek érintése útján kerülhetnek. A dioxinokhoz hasonlóan feldúsulhatnak az emberi szervezetben. Ismert, hogy a PCB-k bekerülhetnek az anyatejbe is. A PCB-k toxikussága illetve bomlása a klóratomok számától és helyétől függ, toxikusak, mutagének és mérgezőek a reprodukcióra nézve. Az EPA, IARC és DHHS (USA Egészségügyi Minisztériuma) szerint a PCB-k besorolása állatokban bizonyítottan, emberben valószínűleg rákkeltő.)) Az előkészített felületre egyszerűen, gyorsan fektethetők a közel egy négyzetméteres darabok, de a pontos derékszög kijelölésre szükség van, mert könnyen elcsúszhatunk a sorok rakásakor.

Az elhelyezett lapokon alul lévő „lábakat” egyszerű lapvibrátorral, vagy kisebb hengerrel kell az alatta lévő zúzalékba „feszíteni”. Így rugalmas, de nagyon stabil aljzat keletkezik a tényleges taposóréteg alatt. Mivel a rács gyártója textiladalékot is előállít, ezúttal egy helyről hoztuk az anyagokat.

Már zajlik a nyári gyerektábor sorozat első turnusa, használatba vették az oktatók és a tanulók mind a körkarámot, mind a lovas négyszöget még hucul fajtájú (ősi magyar) lovakon is…